Site Loader

Matura (https://www.taniaksiazka.pl/podreczniki-do-matury-c-313_11053.html) to jeden z najważniejszych egzaminów w życiu młodego człowieka, który wieńczy czteroletnią naukę w liceum ogólnokształcącym bądź pięcioletnią w technikum. Jego wynik w pewnym sensie kształtuje przyszłość ucznia szkoły średniej – pozwala mu bowiem, lub nie, dostać się na wymarzone studia lub rozpocząć edukację w ulubionym mieście. Aby uzyskać świadectwo dojrzałości, należy podejść do przynajmniej jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, przy czym nie liczy się w zupełności uzyskany z niego wynik. Jeżeli jednak myśli się o bardziej ambitnych kierunkach, należy jednak przyłożyć się przede wszystkim właśnie do rozszerzeń, ponieważ są znacznie lepiej punktowane, a przede wszystkim dobrze je wybrać.

Które przedmioty dają najwięcej?

Bardzo trudnym rozszerzeniem, ale otwierającym mnóstwo ciekawych drzwi jest egzamin z biologii. Dobrze zdać go muszą osoby ubiegające się o przyjęcie na kierunki takie jak: kierunek lekarski (potocznie medycyna), fizjoterapia, dietetyka, psychologia, farmacja czy też stomatologia. W przypadku tego typu wyborów liczba kandydatów na jedno miejsce potrafi być zawrotna – warto więc szczególnie się przyłożyć do egzaminu, aby później nie mieć poczucia zmarnowania niewykorzystanej szansy. Poza tym, wiele drzwi otwiera również egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Jest on dobrze punktowany w przypadku rozmaitych kierunków filologicznych i biznesowych. Warto jednak z góry zaznaczyć, że znajomość języka angielskiego jest na tyle powszechna, że wynik uzyskany z tego egzaminu maturalnego powinien być naprawdę wysoki, oscylujący wokoło maksymalnej liczby punktów, aby aspirować do dostania się na najbardziej oblegane kierunki. Niezmiennie, przyszłościowe jest również zdawanie na rozszerzeniu matematyki czy też fizyki – przydadzą się one do kierunków technicznych, nauczanych na politechnikach. Informatyka czy budownictwo są ciężkimi wyborami, aczkolwiek faktycznie gwarantują lukratywną i perspektywiczną przyszłość.

Jak przygotować się do matury?

Kluczem do skutecznych przygotowań w przypadku każdego z maturalnych przedmiotów jest konsekwencja. Codzienne powtarzanie konkretnej części materiału, przyniesie świetne wyniki na końcowym egzaminie. Usystematyzowana wiedza w połączeniu z wyćwiczoną praktyką wykonywania zadań praktycznych powinna przynieść efekt w postaci doskonałego, a przede wszystkim satysfakcjonującego wyniku. Oczywiście, w skutecznym powtarzaniu pomocne będą materiału edukacyjny, których jest na rynku wydawniczym naprawdę sporo.

 

Post Author: Elżbieta